Kaedah Belian

Untuk Pembeli Online
 • Pilih Produk Dinar,Dirham,Jongkong Emas & Perak
 • Memastikan Produk 'On Stock' atau 'Off Stock'
 • Lock Harga Pada "We Sell"
 • Hubungi/SMS 017-2469326 Untuk Pengesahan
 • Membuat Bayaran Pendahuluan Sebanyak 70% Dari Jumlah Keseluruhan Belian
 • Email/SMS Bukti Bayaran Pendahuluan Yang Telah Dibuat Serta Alamat & Butir Peribadi Untuk Destinasi Penghantaran 
 • Dari Tarikh Bayaran Pendahuluan & Ketibaan Barang Tempahan Adalah Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja
 • Membuat Bayaran Baki 30% Dari Jumlah Keseluruhan Belian
 • Hubungi/SMS Bukti Bayaran Baki 30% Dari Jumlah Keseluruhan Belian
 • Akad Jual Beli Selesai
 • Urusniaga Jualan Ditutup Setiap Sabtu

Untuk Pembeli Penghantaran Terus
 • Pilih Produk Dinar,Dirham,Jongkong Emas & Perak
 • Memastikan Produk 'On Stock' atau 'Off Stock'
 • Lock Harga Pada "We Sell"
 • Hubungi/SMS 017-2469326 Untuk Pengesahan
 • Membuat Temujanji Penghantaran
 • Bayaran,Serahan Barang
 • Akad Jual Beli Selesai
 • Kawasan Tertentu Di Lembah Klang

Untuk Pembeli Online "Off Stock"
 • Pilih Produk Dinar,Dirham,Jongkong Emas & Perak
 • Memastikan Produk 'Off Stock'
 • Lock Harga Pada "We Sell" 
 • Hubungi/SMS 017-2469326 Untuk Pengesahan
 • Membuat Bayaran Penuh Sebanyak 100% Dari Jumlah Keseluruhan Belian
 • Email/SMS Bukti Bayaran Sebanyak 100% Yang Telah Dibuat Serta Alamat & Butir Peribadi Untuk Destinasi Penghantaran
 • Dari Tarikh Bayaran Sebanyak 100% & Ketibaan Barang Tempahan Adalah Dalam Tempoh 14 Hari 
 • Akad Jual Beli Selesai

Untuk Pembeli Penghantaran Terus "Off Stock"
 • Pilih Produk Dinar,Dirham,Jongkong Emas & Perak
 • Memastikan Produk 'Off Stock'
 • Lock Harga Pada "We Sell"
 • Hubungi/SMS 017-2469326 Untuk Pengesahan 
 • Membuat Temujanji Penghantaran
 • Bayaran,Serahan Barang 
 • Dari Tarikh Lock Harga Hingga Bayaran Dan Serahan Barang Adalah Dalam Tempoh 14 Hari
 • Akad Jual Beli Selesai
 • Kawasan Tertentu Di lembah Klang

No Akaun Bank Atas Nama Firdaus Ar'Razi Bin Mohd Hafid

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...